CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Quyền riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với Chonlua.vn, vì thế bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

1. Mục đích & phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Chonlua.vn không bán, chia sẻ hay thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi truy cập trang web này.

2. Phạm vi sử dụng Thông tin:

Trong trường hợp có yêu cầu thu thập thông tin từ khách hàng truy cập website, chúng tôi sẽ có thông báo và được sự đồng ý của khách hàng chúng tôi mới lưu trữ thông tin.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chonlua.vn sẽ xóa thông tin cá nhân của quý khách (nếu có như mục 2) khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân

Trong một vài trường hợp đặc biệt, Chonlua.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Chonlua.vn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Hãy chia sẻ để mọi người cùng đọc !
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
Linkedin
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *